Здолбунівська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Zdolbuniv

Щодо надання на запит про доступ до публічної інформації завірених копії документів

21 червня 2019

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не регулює питання форми відповіді на запит, крім випадків повної або часткової відмови в наданні інформації, продовження строку розгляду запиту, відстрочення його задоволення. Відмова (навіть часткова) у задоволенні запиту надається в письмовій формі, як і повідомлення про продовження строку розгляду запиту до 20 днів або про відстрочення його задоволення у зв’язку з обставинами непереборної сили.

Разом з тим, Закон України «Про доступ до публічної інформації», не регулює зазначеного питання. Закон гарантує максимальне спрощення процедури отримання інформації, але не уповноважує розпорядників завіряти надані у відповідь на запит копії документів та не надає запитувачу права вимагати такого завірення.

Разом з тим, повідомляємо, що у Здолбунівській місцевій прокуратурі, юрисдикція якої поширюється на Корецький район створено спеціальну електронну поштову адресу: public.zdolbuniv@pro.gov.ua, для отримання запитів на публічну інформацію та надання запитувачам відповідей на запити на інформацію в електронному вигляді.

Корецький відділ 
​Здолбунівської місцевої прокуратури